EUROPEJSKA
INICJATYWA
OBYWATELSKA

Rectangle-Copy-7-7E066D09-FE5D-4939-9E08-F665E417EDEE@2x.png

Uzasadnienie

podpisania

Free

Tobacco

Europe

Zebrane
podpisy

0
  • 00Days

Dni
po lewej

WEZWANIE DO OSIĄGNIĘCIA DO 2030 R. ŚRODOWISKA WOLNEGO OD TYTONIU I PIERWSZEGO POKOLENIA WOLNEGO OD TYTONIU

Pandemia tytoniu jest najczęstszą przyczyną zgonów, której można zapobiegać. Niedopałki papierosów pozostawione na plażach szkodzą środowisku oceanicznemu oraz zwierzętom wolno żyjącym w oceanie, a w lasach powodują pożary i zanieczyszczają glebę i wodę. Aby uchronić nowe pokolenia przed uzależnieniem od tytoniu, a oprócz tego stanowczo przeciwdziałać zagrożeniom dla środowiska powodowanym przez niedopałki papierosów i zwalczać palenie, konieczne jest:

Pandemia tytoniu jest najczęstszą przyczyną zgonów, której można zapobiegać. Niedopałki papierosów pozostawione na plażach szkodzą środowisku oceanicznemu oraz zwierzętom wolno żyjącym w oceanie, a w lasach powodują pożary i zanieczyszczają glebę i wodę. Aby uchronić nowe pokolenia przed uzależnieniem od tytoniu, a oprócz tego stanowczo przeciwdziałać zagrożeniom dla środowiska powodowanym przez niedopałki papierosów i zwalczać palenie, konieczne jest:

promowanie osiągnięcia do 2028 r. pierwszego pokolenia wolnego od tytoniu poprzez zaprzestanie sprzedaży wyrobów tytoniowych i wyrobów zawierających nikotynę obywatelom urodzonym po 2010 r.;
 

stworzenie europejskiej sieci plaż i brzegów rzek wolnych od tytoniu i niedopałków papierosów, co sprawi, że przestrzenie te będą zdrowsze i bardziej zrównoważone środowiskowo;
 

promowanie osiągnięcia do 2028 r. pierwszego pokolenia wolnego od tytoniu poprzez zaprzestanie sprzedaży wyrobów tytoniowych i wyrobów zawierających nikotynę obywatelom urodzonym po 2010 r.;
 

stworzenie europejskiej sieci plaż i brzegów rzek wolnych od tytoniu i niedopałków papierosów, co sprawi, że przestrzenie te będą zdrowsze i bardziej zrównoważone środowiskowo;
 

stworzenie europejskiej sieci parków narodowych wolnych od tytoniu i niedopałków papierosów
 

rozszerzenia powierzchni wolnych od dymu papierosowego i pary wodnej z e-papierosów, zwłaszcza w miejscach, w których przebywają małoletni (parki, baseny, imprezy i centra sportowe, widowiska, tarasy restauracji);
 

stworzenie europejskiej sieci parków narodowych wolnych od tytoniu i niedopałków papierosów
 

rozszerzenia powierzchni wolnych od dymu papierosowego i pary wodnej z e-papierosów, zwłaszcza w miejscach, w których przebywają małoletni (parki, baseny, imprezy i centra sportowe, widowiska, tarasy restauracji);
 


wyeliminowanie reklam i obecności tytoniu w produkcjach audiowizualnych i mediach społecznościowych, a zwłaszcza ukrytej reklamy szerzonej przez influencerów i poprzez lokowanie produktów;


finansowanie projektów badawczo-rozwojowych dotyczących chorób spowodowanych używaniem tytoniu w celu poprawy rokowań i uleczalności.


wyeliminowanie reklam i obecności tytoniu w produkcjach audiowizualnych i mediach społecznościowych, a zwłaszcza ukrytej reklamy szerzonej przez influencerów i poprzez lokowanie produktów;


finansowanie projektów badawczo-rozwojowych dotyczących chorób spowodowanych używaniem tytoniu w celu poprawy rokowań i uleczalności.

Być europejskim obywatelem i skorzystać z Twojego prawa zgodnie z definicją zawartą w konstytucji UE, aby dokonać zmian dla Ciebie, dla swoich bliskich i dla następnego pokolenia. Podpisując tę inicjatywę, możesz aktywnie przyczynić się do rozwoju ludności, zdrowego środowiska, zdrowej Europy.

Być europejskim obywatelem i skorzystać z Twojego prawa zgodnie z definicją zawartą w konstytucji UE, aby dokonać zmian dla Ciebie, dla swoich bliskich i dla następnego pokolenia. Podpisując tę inicjatywę, możesz aktywnie przyczynić się do rozwoju ludności, zdrowego środowiska, zdrowej Europy.


Jest to nasza europejska inicjatywa obywatelska – Free Europe – kod QR. Ma ona zapewnić łatwy sposób skierowania obywateli europejskich na stronę zbierania podpisu europejskiego poprzez skanowanie kamery telefonicznej komórkowych.

Ma to swobodę wykorzystania we wszelkich materiałach, które promują naszą kampanie przez każdą organizację europejską po ponownym uzyskaniu zgody organizatorów.


Gdy inicjatywa osiągnie 1 mln zatwierdzonych podpisów, Komisja Europejska jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi i podjęcia działań. Kto może podpisać? Każdy obywatel Unii Europejskiej wystarczająco stary, by głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

ORGANIZATORZY:

SUPORTERS:

Czy chcesz się zaangażować?
Czy potrzebujesz więcej informacji?
Wszelkie pytania dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej — Tytoń Wolna Europa, skontaktuj się z nami!

informacion@nofumadores.org
secretariat@ensp.org
Webdesign autorstwa Jupiter Artis

Proudly done by Tranda Total Solutions